Pärsson, Adam, amanuens
E-post: adam@ling.su.se

Hartmann, Britt, projektassistent emerita
E-post: britt.hartmann@ling.su.se

Alumner
Benny Brodda – Professor Emeritus
Jussi Karlgren – PhD, mars 2000
Rickard Domeij – PhD och föreläsare t.o.m. juni 2004
Janne "Beb" Lindberg – Forskningsassistent t.o.m. februari 2005
David Hagstrand – Programmerare, systemadministrator t.o.m. december 2005
Jennifer Spenader – PhD och föreläsare t.o.m. december 2005
Jörgen Aasa – Programmerare, systemadministrator t.o.m.december 2006
Joakim Lundborg – Programmerare, systemadministrator t.o.m. december 2007
Marina Santini – Föreläsare, 2008
Henrik Oxhammar – Doktorand, våren 2008
Hans Hjelm – PhD, februari 2009
Martin Volk – Professor, t.o.m. december 2011
Magnus Sahlgren – PhD, forskarassistent t.o.m. 2012
Yvonne Adesam – PhD oktober 2012
Lisa Tengstrand – Amanuens och forskningsassistent

In Memoriam: Gunnel Källgren