Huvudrubrikerna handlar om råd och stöd till föräldrar, skillnader i sättet att använda tecken i talat språk och i teckenspråk, samt skolans roll för tvåspråkighet. Filmen vänder sig främst till professionella och föräldrar.

Filmen kommer från Specialskolemyndigheten, SPSM, som gjort föreläsningen tillgänglig både i talad form (med text) och i översättning till teckenspråk.

Till videoföreläsningarna på SPSM