Dövas och hörselskadades flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Dövas och hörselskadades flerspråkighet

Forskning i Dövas och hörselskadades flerspråkighet

Forskningen inom området rör frågor kring dövas svenskinlärning, som t.ex. vad det finns för likheter och skillnader mellan dövas och hörandes andraspråksinlärning. Intressanta för forskningen är också frågor kring hörselskadades behov av tvåspråkighet i teckenspråk och svenska, som t.ex. vid kommunikation i grupp, då deras uppfattning av tal inte fungerar så väl.

Teckenspråkskurser HT19

Kurser i teckenspråk och svenska som andraspråk för döva

Här kan du läsa mer om våra teckenspråkskurser höstterminen 2019

Kristina Svartholm SPSM

Lite om tvåspråkighet - svenskt teckenspråk och svenska

Professor emerita Kristina Svartholm föreläser om tvåspråkighet för döva barn och barn med hörselnedsättning. Föreläsningarna finns både i talad form (med text) och i översättning till teckenspråk. Filmen kommer från SPSM, Specialskolemyndigheten