Barns språkutveckling

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Barns språkutveckling

Barns språkutveckling

Barnspråkskompetensen på institutionen innefattar olika teoretiska och metodologiska ansatser till studiet av barns språkutveckling, vilket skapar ett unikt kunskapscentrum. Forskargruppen strävar efter att beskriva hur barn i interaktion med omvärlden tillägnar sig språk. Vilka modaliteter används? Hur används dessa? Kan vi modellera processen? Aktuella forskningsfrågor rör multimodal föräldrar-barn kommunikation, egenskaper av barnriktat tal och sambandet mellan perception och produktion. Även forskningsfrågor kring barns teckenspråk ingår, aktuellt fokus är den tidiga gestuvecklingen hos barn som har teckenspråk som sitt förstaspråk. Institutionens fonetiklaboratorium möjliggör ett brett spektrum av infallsvinklar till barnspråksstudier och är utrustat med möjlighet till EEG-mätning, ögonrörelsemätning, spårning av artikulatoriska rörelser och audio- och videoinspelningar.

Eftersom frågeställningarna inom barns språkutveckling har beröringspunkter inom biologi, lingvistik och kognitiva vetenskaper, har vi idag ett omfattande multidisciplinärt och internationellt samarbete med olika forskarlag som studerar bl.a. barns motoriska utveckling och talperceptionen hos andra däggdjur.

Kontakt

Kontaktperson:
Tove Gerholm

Besöksadress:
Institutionen för lingvistik
Universitetsvägen 10C, plan 2 & 3
Frescati, Stockholm

Studierektor:
Kristina Nilsson Björkenstam
studierektor@ling.su.se

Studievägledare:
Studievägledare, lingvistik

Studentexpedition:
exp@ling.su.se

Fler kontaktuppgifter
Hitta till oss