Hur kan språk se ut och hur kan de inte se ut? Vad är lika och olika om man jämför hawaiianska och kwakiutl?

Hur fungerarar språk på olika nivåer: i hjärnan, i samhället, som system?
Påverkar språket vårt tänkande? Tänker man olika om man växer upp med svenska, eller till exempel med ryska som har två ord för blå färger men inte skiljer på ’hand’ och ’arm’, eller med franska där alla substantiv är femininum eller maskulinum?

Hur har olika lingvister tänkt sig språket och vår mänskliga språkförmåga när de skapat modeller och teorier för att beskriva det? Varför förändras språk?

Allt detta och mer ändå hör till allmän språkvetenskap! Vår utbildning syftar till att ge inblick i så många som möjligt av dessa områden. Du får mer och mer möjlighet att specialisera dig efterhand.

Förutom att tillfredsställa din nyfikenhet på språk och kommunikation så ger några terminers studier i lingvistik, och humanistiska ämnen mer generellt, flera användbara färdigheter. Du lär dig ett vetenskapligt, kritiskt tankesätt, att utföra mindre eller lite större forskningsuppgifter, och att sammanfatta och presentera egen och andras forskning muntligt och skriftligt.

Läs mer om utbildning i allmän språkvetenskap här  >>