Allmän språkvetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Allmän språkvetenskap

Avdelningen för allmän språkvetenskap

Allmän språkvetenskap (ASV) handlar om människans språk som fenomen, och forskningen rör allt från strukturell variation mellan olika språk i världen till hur barn lär sig sitt modersmål, hur språk förändras över tid, och språkets roll för gruppers och individers identitet. Språk och språkförmåga kan studeras på många sätt, som till exempel i samtal mellan människor, i hjärnan, i stora textmängder som visar på faktisk användning, i grammatiska system, med mera. ASV har därför många starka tvärvetenskapliga kopplingar.

Våra medarbetare

Här hittar du en förteckning över professorer, forskare och doktorander vid Avdelningen för allmän språkvetenskap. Följ länkarna för presentationer av våra forskare och doktorander och deras olika forskningsområden, forskningsprojekt, publikationer och undervisning.

KONTAKT

Ämnesansvarig:
Ljuba Veselinova
ljuba@ling.su.se

Studierektor:
Kristina Nilsson Björkenstam
studierektor@ling.su.se

Studievägledare:
Studievägledare, lingvistik

Studentexpedition:
exp@ling.su.se

Fler kontaktuppgifter
Hitta till oss

Varmt och kallt – universellt eller språkspecifikt?

Linguistics of Temperature