Institutionen för lingvistik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
GLeende kvinnlig student framför betongvägg. Foto: Viktor Gårdsäter

Ny student

Är du antagen till en av våra kurser? Den 3 januari ska du ha fått ett välkomstmejl med information om registrering och terminsstart. Du hittar också informationen under rubriken Ny student på våra utbildningssidor.

Närbild av händer på laptop som vilar i knät. Foto: Niklas Björling

Anpassning av undervisning med anledning av covid-19

Vår undervisning kommer till stor del att ges på campus våren 2022. Med anledning av det osäkra smittoläget kan dock vissa undervisningsmoment behöva ges som distansundervisning i Zoom.

Magnus Ryttervik och textplatta: Det här är svenskt teckenspråk. Foto: Dramaski

UR gör serie om svenskt teckenspråk

Magnus Ryttervik från Institutionen för lingvistik programleder UR:s nya serie om det svenska teckenspråket. I fyra avsnitt samtalar han med äldre och yngre teckenspråkstalare, forskare och andra experter på teckenspråk.

Lisa Selander. Foto: Christian Melin Jonsson

Uppsats om teckenspråkstolkning vinner riksdagens uppsatstävling

Lisa Selander är en av två vinnare av riksdagens uppsatstävling 2021. Uppsatsen En partiledardebatt på teckenspråk: Tolkars strategier för att leverera högkvalitativ tolkning skrev under sin utbildning på kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning.

Mamma och barn leker med plastdjur. Foto: Mostphotos

Artikulationens betydelse för språkinlärningen i fokus för nytt projekt

Lisa Gustavsson beviljas 4 000 000 kronor för projektet De första orden: Effekten av hyperartikulation på ordigenkänning, ordsegmentering och ordinlärning hos spädbarn.

Summer evening in Stockholm, female students at Mariaberget. Photo by Niklas Björling

IAM3 Summer Institute på Stockholms universitet 2022

Institutionen för lingvistik värd för sommarskolan Inclusive Assessment of Multi-Modal Multilinguals(IAM3) 2022. Sommarskolan erbjuder ett begränsat antal platser för studerande på forskarnivå.

Närbild av kbinna som håller för näsan. Foto från Mostphotos

Nytt projekt om lukttermer i världens språk

Forskningsprojektet "Grundläggande lukttermer: mot en universell semantisk rymd för lukter"  vill ta reda på om luktord i olika språk följer en gemensam semantisk struktur eller om det finns kulturella skillnader mellan språks luktvokabulärer. Projektet fick nyligen ett anslag från Vetenskapsrådet på 5 046 000 kronor.

Aktuella publikationer

Här hittar du våra nyligen publicerade artiklar.

Följ oss i sociala medier

Facebook: Institutionen för lingvistik

Instagram: lingvistiksu

Twitter: TspLingSU (Teckenspråk och Dövas och hörselskadades flerspråkighet)

C-hus

Studentexpedition C 378

Studentexpeditionen är fortsatt stängd för besök men nås på mejl och telefon. 

exp@ling.su.se
08162346
+468162346

Vi har telefontid:
Tisdagar 9–10
Onsdagar 13–15
Torsdagar 9–11 och 13–16

Välkommen att kontakta oss!

I vissa fall kan vi ta emot besök, men då krävs förbokning via mejl.

Corona ny

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

At
Språkresurser teckenspråk
Fonetiklab puff
Schema