Eyetracking används flitigt som forskningsredskap i Fonetiklaboratoriet. För närvarande finns två eyetracking-utrustningar. De är placerade i ljudisolerade rum med intilliggande kontrollrum. För presentation av stimuli och inspelning av ögonrörelser används Tobii studio eller E-prime kopplade till en Tobii T120 17-tumsskärm och ett flerkanaligt ljudsystem.

Våra eyetracking-system ger registreringar av ögonrörelser med god temporal (60 eller 120 Hz) och spatial upplösning, oberoende av huvudrörelser och utan att man behöver fästa hårdvara vid försökspersonens huvud, något som är särskilt viktigt när man har barn som försökspersoner.

Eyetracking kan till exempel användas för att undersöka lingvistiska frågeställningar relaterade till, läsning, läppläsning, eller turtagning i samtal. Fonetiklaboratoriets eyetracking-system används framför allt för att undersöka spädbarns reaktioner på talat språk, audio-visuell integrering och läsbeteende.

Teknologin är mycket användbar för spädbarnsstudier eftersom spädbarn kan ge responser med sitt blickbeteende långt före de kan svara muntligt. De två eye-trackingsystemen kan också användas för studier av interaktion där till exempel barn och föräldrar kommunicerar med varandra.

Eyetracking kan kombineras med andra tillgängliga mättekniker i Fonetiklaboratoriet, som till exempel EEG, EMG, artikulatoriska mätningar, eller ljudinspelningar. Program och experiment där ögonrörelser styr proceduren eller apparaturen kan också utvecklas i Eyetracking-laboratoriet.