Våra lokaler

Laboratorier, studior och verkstad

Fonetiklaboratoriets olika faciliteter erbjuder utmärkta möjligheter för experimentella studier i talets akustik, produktion och perception.

Laboratoriet uppdateras kontinuerligt med högklassig utrustning och lokaler specialanpassade för olika slags experimentella undersökningar. Bland laboratoriets resurser finns ett ekofritt rum men även andra ljudisolerade rum för kvalificerade ljud- och videoinspelningar; elektriskt skärmade laboratorier för talfysiologiska experiment; laboratorier utrustade för perceptuella experiment med bland annat ögonrörelsekameror och EEG för mätning av elektrisk aktivitet i hjärnan; samt undervisningslabb utrustade med programvaror för talanalys och signalbehandling.

Mer information om laboratoriets olika resurser hittar du under respekive avdelningssida.