Utrustning

Labbutrustning

Fonetiklaboratoriet är speciellt utrustat för fonetiska experiment.

Här hittar du information om en del av den specialutrustning och olika programvaror som finns tillgänglig för fonetiska experiment i Fonetiklaboratoriet

Digital plotter: en 8 kanalers Graphtec plotter för on-line grafisk monitoring on a digital screen or continuous paper plots.

Electromagnetisk articulograf (EMA) which is an electromagnetic tracking system suitable for registering articulatory or other movements performed within an imaginary tracking volume of 50 cm × 50 cm × 50 cm.

Electropalatograf:
A system used for real-time monitoring and registry of the points of contact contacts between the tongue and the hard palate, in particular during speech articulation.

Movetrack:
Movetrack är ett tvådimensionellt elektromagnetiskt system för mätningar av artikulatoriska rörelser, Systemet är specialdesignat av ingenjörer och tekniker vid Fonetiklaboratoriet vid Stockholm universitet, och används för att undersöka talrelaterade oro-faciala rörelser.

Mikrofonförförstärkare:
B&K

Portabla inspelningsenheter:
110 digitala Zoom H2 Handy Recorder inspelningsenheter finns tillgängliga för högkvalitativa ljudinspelningar på annan plats än i Fonetiklaboratoriet. Zoom H2 inspelarna används primärt för inspelningar av försökspersoner i hemmiljö.

Trådlösa mikrofonsystem:
För ljudinspelningar där trådlösa överföring önskvärda finns ett antal trådlösa mikrofonsystem (mikrofoner, sändare och mottagare) från Sennheiser tillgängliga.

Trådbundna mikrofoner:
B&K

Videokameror:
2 stycken Canon XA10 HD Professional Camcorder med professionella ljudingångar finns tillgängliga för videoinspelningar med mycket hög kvalitet.
2 stycken Canon HF10 HD.

Videoredigeringsutrustning:
Det finns en dedicerad dator för videoredigering där bland annat programvarorna Adobe Premiere Pro CS6 (för generell videoredigering) och PluralEyes (för synkronisering av inspelningar med flera kameror och mikrofoner) finns installerade.

Wave:
Wave Speech Research System är ett rörelsemätningssystem i 3D, specialdesignat för att observera och registrera talrelaterade, artikultoriska orofaciala rörelser.

Wave-systemet använder ett elektromagnetiskt fält för att följa och spela in de små rörelser som är förknippade med tal: underkäkens höjning och sänkning, läpparnas plutning, o.s.v.

Talaren placeras inom ett 50x50x50 cm område framför en elektromagnetisk generator och behöver inte sitta helt still utan kan röra sig fritt inom det givna området. Små och lätta mottagare placeras på de områden man önskar följa, t.ex. haka och läppar. Inspelning av ljud äger rum samtidigt och synkroniseras med inspelningen av rörelserna. Resultatet består av en fil där de fysiska rörelserna återges som siffror för tre dimensioner, samt en ljudfil.

Wave-systemet finns i dagsläget i en av våra ljudisolerade videostudior med ett intilliggande kontrollrum.

Steriliseringssystem:
The Lisa W&H water steam sterilizer, used to sterilize equipment components that may be in direct contact with the subjects’ mucosa.


Övrig utrustning:

The Phonetics Lab also hold a supply of high standard older equipment that are used in teaching in order to offer the students the direct experience of classical equipment that has now been replaced by modern analysis software. Examples of such technology include a modular system of filter and amplifier elements, a Kay Spectrograph “DSP5500” and Kay “Computer speech lab” as well as a Starkey "Hearing Science Laboratory".