Små barns talutveckling är ett dynamiskt forskningsområde. Ett specialanpassat laboratorium för perceptuella experiment med bl. a. ögonrörelsemätningar har byggts upp. Intill laboratoriet finns väntrum, toaletter och möjlighet till blöjbyte.

En del av forskningsutrymmet i Fonetiklabbet är speciellt anpassat för vår forskning i Spädbarnets språkliga utveckling. Utrymmet är särskilt utformat för att skapa en bekväm omgivning för de barn och föräldrar som deltar i våra forskningsstudier.

Studier av spädbarnets uppfattingsförmågor kräver särskilt anpassade testmetoder som använder sig av barnets naturliga nyfikenhet och lekfullhet. Fyra olika metoder används i första hand för att studera talperception hos små barn.

Stockholm Babylab forskningsmöjligheter inkluderar system för EEG-registreringar, ögonrörelsemätningar, nappsugningsmätningar (HAS) och "Head-Turn"-procedur.

Stockholm Babylab har ett väntrum som är utrustat med leksaker och barnböcker, det finns gott om plats för barnvagnar, flertalet toaletter och ett skötbord avsett för bjöjbyte vid behov.