Sida ger genom sitt Minor Field Study-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst åtta veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

MFS-stipendium

En student som beviljats MFS-stipendium kan på plats i ett utvecklingsland samla data till sitt examensarbete. Stipendiet på 27 000 kr är ett bidrag som delvis täcker utgifter under fältperioden. Läs mer på Universitets- och högskolerådets (UHR) hemsida.

Ansökan och programhantering sköts av Studentavdelningen vid Stockholms universitet. För vidare information och behörighetskrav, se www.su.se/utbildning/studera-utomlands/minor-field-studies

Inför ansökan

Nästa tillfälle att ansöka är 13 november - 7 december 2017, men redan när ansökan fylls i behöver du som sökande ha ett skriftligt godkännande från en handledare vid Institutionen för lingvistik samt från en kontaktperson i fält.

Om du är intresserad att söka årets stipendium ber vi dig kontakta Henrik Liljegren, henrik@ling.su.se (institutionens kontaktperson för MFS) eller Sofia Gustafson-Capková, ma@ling.su.se (studierektor avancerad nivå).

Tidgare stipendiater

Flera studenter vid Institutionen för lingvistik har under senare år tagit vara på möjligheten att samla data på plats och har goda erfarenheter av fältstudier utomlands.