Program, Lingvistik | Program, Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakulteten anordnar en inspirations- och arbetsmarknadsdag 5 april för dig som läser ett humanioraämne så som språk, tolk och översättning. Dagen ger dig konkreta karriärtips men också inspiration till att upptäcka mer oväntade yrkesbanor.

Under förmiddagen kan du besöka vår institution och ta del av ett alumnusföredrag och möta studenter som kan berätta hur det är att göra praktik vid olika företag. På eftermiddagen är du välkommen till det fakultetsgemensamma programmet i Södra huset. Där är det nio seminarier, workshops och samtal som pågår i tre seminariesalar.

Program vid Institutionen för lingvistik

Lokal: C389, Södra huset, Frescati

10:00–10:45  Alumnusföredrag: Textanalysverktyg för digitala humaniora - hur funkar de och hur funkar de inte. Jussi Karlgren, forskare och grundare av Gavagai: gavagai.se

10:45–11:00 Mingel med fika

11:00–11:45 Paneldiskussion: Praktik för humanister. Hur är det att göra praktik på externa företag och organisationer?

  • Fatima Guseinova
  • Adam Persson
  • Johan Sjons