Mentorverksamhet

Mentorverksamhet

Nu kan du fika och diskutera lingvistik med några av institutionens amanuenser och doktorander.

Du som är grundkursstudent eller går logopedprogrammet kan träffa mentorer från institutionen som du kan komma till med frågor rörande materialet som har tagits upp på lektionerna eller om du vill kunna diskutera språkfrågor i mer avslappnad miljö. Vi tentapluggar tillsammans och hjälper varandra där det behövs.

Mentorer under vårterminen:

  • Adam Persson: Talets akustik & perception, Språkvetenskapligt arbetssätt, Matematiska metoder för språkvetare (delas med Johan)
  • Johanna Schelhaas: Morfologiska och syntaktiska strukturer (delas med David), Grammatikmodeller
  • David Pagmar: Morfologiska och syntaktiska strukturer (delas med Johanna), Språkvetenskapligt arbetssätt
  • Signe Tonér: Psyko & neurolingvistik
  • Johan Sjons: Matematiska metoder för språkvetare (delas med Adam), Programmering för lingvister​

Tid och plats för lingvistiskt mentorsnack under vårterminen...

Nu är vårens mentortider över för den här terminen. Vi återkommer i höst med nya mentortider.

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.