Om du vid terminens början inser att du av olika skäl inte kan fortsätta dina studier och vill ha möjlighet att återkomma, måste du anmäla s k tidigt studieavbrott senast 3 veckor efter kursstart. Din plats på kursen har du nämligen bara en gång.

Tidigt studieavbrott anmäls på studentexpeditionen, c378, antingen via e-post (exp@ling.su.se, uppge personnummer!) eller genom personligt besök på mottagningstid. Obs! Anmälan kan endast ske på detta sätt. Du har då möjlighet att söka till kursen en senare termin.

Om du önskar avbryta dina studier senare under terminen ska du också kontakta studentexpeditionen.