Anmälan och antagning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Utbildning
  5. Anmälan och antagning

Anmälan till våra kurser

Så här gör du för att anmäla dig till våra kurser - det finns olika sätt att anmäla sig beroende på vilken nivå man läser.

Antagning

Antagningen sker i två steg

Dispens från behörighetskrav

För att kunna bli antagen till en kurs måste du uppfylla behörighetskraven som anges i kursplanen. Om du inte uppfyller behörighetskraven kan du ansöka om dispens om du har motsvarande kunskaper från annan utbildning.

Registrering

För att delta i undervisningen eller tentera måste du vara registrerad.

Viktiga datum

Här hittar du viktiga datum för anmälan och antagning vid Stockholms universitet.

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.