Kursens innehåll

Kursen vänder sig till lärarstuderande som saknar färdighet i teckenspråk. Kursen omfattar dels en teoretisk del, som ger en översiktlig beskrivning av teckenspråkets struktur, dels ett praktiskt moment med språkfärdighetsträning med fokus på kommunikation.

Kursplan, scheman, litteraturlista och betygskriterier

Kursansvarig

Johanna Mesch