Masterprogram i språkvetenskap

Masterprogram i språkvetenskap

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, engelsk tillämpad lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Utbildningen består av obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom inriktningen samt valbara kurser ur fakultetens gemensamma kursutbud. Undervisningsspråk för nationella inriktningar (antik grekiska, filosofi, franska, italienska, slaviska språk, språkdidaktik och tvåspråkighetsforskning) är svenska och engelska samt i förekommande fall det språk som motsvaras av inriktningen. För internationella inriktningar (engelska, spanska, portugisiska samt typologi och språklig mångfald) är undervisningsspråket engelska samt i förekommande fall det språk som motsvaras av inriktningen. Examensarbetet består av en uppsats inom inriktningen.

Programmet, som ger djupgående kunskaper och färdigheter och kan tjäna som en förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. Programmet vänder sig till studenter med svensk eller utländsk kandidatexamen.

Utbildningsplan

Om du har frågor kontaktar du studievägledare eller kontaktpersonen för den inriktning som intresserar dig. Du finner kontaktuppgifter för respektive inriktning på länkarna nedan.

Masterprogrammet i språkvetenskap har från och med HT 2015 tjugo olika inriktningar.

Inriktningar Masterprogram i språkvetenskap

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema

En lyckad terminsstart

En lyckad terminsstart.