Kursen ger en teoretisk och metodologisk bakgrund för språklig analys ovan satsnivån genom att erbjuda en orientering om aktuella teorier och metoder inom diskurs- och interaktionsanalys, erfarenhet av tillämpning av dessa metoder på konkreta lingvistiska data och erfarenhet av att utifrån teorier inom området analysera konkreta lingvistiska data.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan | Schema HT17 | Litteraturlista 2017

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar.

Språk

Kursen ges på engelska.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Masterprogram i språkvetenskap vid humanistiska fakulteten, eller avslutad kurs Allmän språkvetenskap - kandidatkurs, 30 hp, Fonetik - kandidatkurs, 30 hp, eller Datorlingvistik - kandidatkurs, 30 hp. Engelska B.