Information om kandidatkursen finns tillgänglig bakom nedanstående länkar. Observera att samtliga scheman är preliminära fram till kursstart. I kursbeskrivningen finns viktig information om bland annat kurslitteratur, betygskriterier, samt en kursöversikt över uppsatskursen.

  • Kursplan VT18 (on-line PDF-fil för nedladdning)
  • Schema VT18 (TimeEdit, gemensamt för kandidat-, magister- och masternivå)
  • Kursbeskrivning Kandidatexamen VT18

Kursen ger studenten kunskaper om hur man utför ett mindre forskningsarbete och rapporterar det i ett examensarbete. Delkursen innehåller övning i informationssökning samt övning i att muntligt och skriftligt presentera sitt arbete under olika faser.

Undervisning sker i form av seminarier och handledning. En handledare utses av kursansvarig lärare i samråd med studierektor(handledningen är vanligtvis individuell men om flera studenter skriver uppsats inom liknande ämnen kan delar av handledningen ske i grupp). Närvaro vid seminarierna är obligatorisk.

Endast registrering

Registrera dig (mejla, ring eller besök) hos Studentexpeditionen: exp@ling.su.se.
Ange namn, personnummer, kursens namn (+ kurskod) när du registrerar dig.

Förkunskapskrav

Se kursplanen för LIN601