Kursen i språkteknologi behandlar olika metoder för analys, generering och filtrering av mänskligt språk med fokus på text. Regelbaserade och statistiska metoder används och undersöks till exempel för informationssökning, stavnings- och grammatikkontroll, och textsammanfattning. Kursen går igenom såväl teori, tekniker som tillämpningsområden. Kursen examineras med laborationer, tenta samt en inlämningsuppgift.

Endast registrering

Registrera dig (mejla, ring eller besök) hos Studentexpeditionen: exp@ling.su.se.
Ange namn, personnummer, kursens namn (+ kurskod) när du registrerar dig.

Kursplan, schema och kursinformation

Kursplan DA3017 | Schema HT17 | Kursinformation DD2418, KTH

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer.

Deltagande i laborationer och därmed integrerad gruppundervisning är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Lingvistik IV 30 hp (LIN400) samt Programmeringsteknik för lingvister, 7,5 hp (DA3016).

Kontaktperson

Frågor om kursen besvaras av Mats Wirén: mats.wirén@ling.su.se