Kursens innehåll

Kursen beskriver inomspråklig variation och verktyg och modeller för att studera denna. Här diskuteras faktorer som exempelvis ålder, kön, geografi och socialgrupp, och hur dessa korrelerar med den språkliga variationen. Flera språkliga delsystem och medier (tal och text) diskuteras.

Kursplan, schema och litteraturlista

Schema VT18 | Kursplan VT18 |  Litteraturlista LIN402 VT18 (94 Kb)

Endast registrering

Registrera dig (mejla, ring eller besök) hos Studentexpeditionen: exp@ling.su.se.
Ange namn, personnummer, kursens namn (+ kurskod) när du registrerar dig.

Förkunskapskrav

Lingvistik III