Schema, kursplan och litteraturlista

Schema VT18 | Kursplan LIN420 |  Litteraturlista LIN420 VT18 (94 Kb)

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge sådana grundläggande kunskaper i diskret matematik, formell språkteori och sannolikhetsteori som behövs för läsa fortsättningskurser i datorlingvistik eller språkteknologi. Kursen behandlar:

  1. mängdteori
  2. grafteori, relationer och funktioner
  3. formella språk med fokus  på reguljära och kontextfria språk
  4. sannolikhetsteori och grundläggande statistiska metoder
  5. Markovmodeller.

Endast registrering

Registrera dig (mejla, ring eller besök) hos Studentexpeditionen: exp@ling.su.se.
Ange namn, personnummer, kursens namn (+ kurskod) när du registrerar dig.

Förkunskapskrav

Lingvistik III