Välkomstbrev

Till dig som höstterminen 2017 är antagen till Världens språk, 7,5 hp

Kursinformation

Kursen ger en översikt över variationen i världens språk. Ett antal språkdrag beskrivs och förklaras utifrån hur olika språk i världen hanterar dessa, vad som skiljer och vad som är gemensamt. Hur språk kan klassificeras utifrån olika faktorer, språksläktskap, språkkontakt, pidgin- och kreolspråk och vad som är typiskt för språk från olika områden i världen diskuteras också.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan LIN135 | Schema HT17 | Litteraturlista HT17 (170 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar.

Språk

Undervisningen sker på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska B/Engelska 6.