Kursinformation

Kursen består av fyra delkurser och ger en översikt över den moderna lingvistikens verksamhetsområden och ger grundläggande kunskaper om hur språket är uppbyggt. Kursen behandlar bland annat olika delar av grammatiken i svenska och andra språk, exempelvis hur ord och meningar byggs upp av mindre delar, ordklasser och olika typer av fraser, betydelserelationer mellan ord och relationer mellan olika delar av en mening samt språklig variation på olika nivåer. Vidare behandlas människans talkommunikation med avseende på hur språkljud bildas och överförs, hur de registreras och uppfattas av örat och hjärnan.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan LIN131 | Schema HT17 | Litteraturlista LIN131 HT17 (172 Kb)

Kursen kan läsas som delkurs på Kandidatprogram i lingvistik, 30 hp, som delkurs i  Lingvistik I, 30 hp eller som fristående kurs.

Kursen är fördelad på fyra delkurser:

 • Delkurs 1: Språkets minsta beståndsdelar, 3 hp
  Delkursen beskriver de mindre delar som används för att bygga upp ord och meningar, och introducerar några olika analysmetoder, såsom fonetisk transkription, morfemanalys och ordklassbestämning.
 • Delkurs 2: Språkets variation, 3 hp
  Delkursen beskriver olika typer av språklig variation på olika nivåer, både individuell variation, geografisk och social variation och språktypologi
 • Delkurs 3: Syntax och prosodi, 3 hp
  Delkursen beskriver två viktiga områden inom lingvistiken, syntax och prosodi. Inom syntax studeras hur ord sätts samman för att bilda mer komplexa enheter, som fraser och meningar. Inom prosodin studeras hur talets rytm och melodi bidrar till den mänskliga kommunikationen.
 • Delkurs 4: Semantik, diskurs och tillämpningar, 3 hp
  Delkursen sätter in språket i ett större sammanhang, genom att relatera det till betydelse (semantik), den sociala verkligheten (pragmatik) och genom att studera hur yttranden och texter bildar större enheter (diskurs).

Undervisning

Delkurs 1-3: Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.
Delkurs 4: Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Dessutom ingår en obligatorisk självstudiekurs om grundläggande informationssökning som ett obligatoriskt kurskrav.

Språk

Kursen ges på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6.