Kursinformation

Kursen Grundläggande databehandling för språkvetare ger kunskaper om datasystem och databehandling som en bas för bearbetning av naturligt språk.

Delkursen behandlar: Viktiga hårdvarukomponenter; operativ- och filsystem; elementär textbearbetning, reguljära uttryck och enkel kvantitativ analys i Unix-skalet; dokumentrepresentation (till exempel HTML och XML).

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan | Schema HT17 | Litteraturlista HT17 (70 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av laborationer i datorsal.

Språk

Undervisningen ges på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6.