Teckenspråk som nybörjarspråk

Teckenspråk som nybörjarspråk

Lär dig ett nytt visuellt och unikt språk och låt dig svepas med i en rikt teckenspråkig värld. Hos oss får du lära dig att uttrycka dig på teckenspråk och att delta i samtal om vardagliga ämnen. Här får du en insikt i hur teckenspråket är uppbyggt, om likheter och skillnader mellan teckenspråk och talat språk. Du får svar på frågor som många undrar över: Är teckenspråk internationellt? Kan man svära på teckenspråk? De här kurserna är avsedda för dig som är nybörjare, inga förkunskaper krävs.

KURSER HÖSTTERMINEN 2017

KURSER VÅRTERMINEN 2018

Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (LITN01)

Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp (LITN01) vänder sig till dig som är nyfiken på men som inte kan teckenspråk. Kursen går på kvällstid en gång i veckan under hela vårterminen.

Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter (LITL01)

Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, 7,5 hp (LITL01) vänder sig till dig som är antagen vid lärarutbildningen eller på fort- eller vidareutbildning för lärare.

Svenskt teckenspråk III (LITS03)

Svenskt teckenspråk III, 7,5 hp (LITS03) vänder sig till personer som är självständiga nybörjare i svenskt teckenspråk och som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper i ämnet.

Svenskt teckenspråk IV (LITS04)

Svenskt teckenspråk IV, 7,5 hp (LITS04) ges i huvudsak på svenskt teckenspråk. Tolk används vid teoretiska moment.

Språkstrukturer: kontrastiv analys (LITN06)

I kursen Språkstrukturer: kontrastiv analys, 5 hp (LITN06) studeras svenskt teckenspråk och svenska ur ett jämförande perspektiv med avseende på hur språken är uppbyggda och språkens olika konventioner för turtagning.

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.