Teckenspråk

Kursutbud i Teckenspråk

Du som är teckenspråksanvändare får lära dig att se teckenspråk med andra ögon. Du får en insikt i hur teckenspråk faktiskt ser ut. Hur har tecken bildats? Hur kan en teckenspråksmening se ut? Hur använder vi rummet framför vår kropp när vi tecknar? Vilka likheter och olikheter finns mellan teckenspråk och svenska? Hur har teckenspråkets ställning förändrats genom åren? Dessa och många andra frågor får du studera på kurserna som ges här på Avdelningen för teckenspråk vid Stockholms universitet.

Vi har också ett flertal kurser för dig som är nybörjare, inga förkunskaper krävs!

KURSER HÖSTTERMINEN 2017

Teckenspråk I, 30 hp (LIT130) Ht17-Vt18

På denna kurs får du en introduktion till teckenspråk och dövas tvåspråkighet inklusive hur teckenspråkets ställning och teckenspråkssamfundet har förändrats genom åren.

Tecknets form och betydelse, 7,5 hp (LIT134)

Kursen läses som en del av Teckenspråk I, 30 hp eller som separat delkurs. Kursen ges höstterminen 2017 på halvfart och på distans.

Dövas språk, kultur och historia, 7,5 hp (LIT135)

Kursen kan läsas som delkurs i Teckenspråk I, 30 hp (LIT130) eller som fristående kurs. Undervisningen ges på teckenspråk och sker i form av föreläsningar och seminarier.

Teckenspråk - kandidatkurs, 30 hp (LIT310) (HT17-VT18)

På kandidatkursen får du fördjupa dina kunskaper ytterligare. Bl.a. får du veta hur barn använder teckenspråk och hur deras teckenspråk ser ut. Här får du också lära dig mer om teckenspråksforskningens metoder och ska skriva ett examensarbete där du självständigt utför en forskningsuppgift.

Teckenspråksteori I, 7,5 hp (LIT341)

Kursen kan läsas som en delkurs inom Teckenspråk - kandidatkurs, 30hp (LIT310) eller som fristående kurs.

Teckenspråksteori II, 7,5 hp (LIT342)

Kursen kan läsas som delkurs inom Teckenspråk - kandidatkurs, 30 hp (LIT310) eller som fristående kurs.

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.