Kursbeskrivning
Kursen behandlar olika aspekter på översättning, med särskilt fokus på översättning mellan svensk skrift och svenskt teckenspråk. Den innehåller övningar i att översätta mellan de båda språken, i första hand till svenskt teckenspråk. Vidare innehåller den textteori och övningar i att analysera och bearbeta texter av olika slag.

All undervisning ges på svenskt teckenspråk.

Kursplan, schema, litteraturlista och betygskriterier

Kursen består av fyra delkurser:

  • 1001 Svenska texter (7.5 hp) (HT16)
  • 1002 Teckenspråkiga texter (7.5 hp) (HT16)
  • 1003 Översättningsteori (7.5 hp) (VT17)
  • 1004 Översättning i praktiken (7.5 hp) (VT17)

Information om innehållet i de olika delkurserna hittar du i kursplanen (se länk ovan)

Kursansvariga

Krister Schönström och Ingela Holmström

Länk till kurskatalogen