Svenska som andraspråk för döva

Kursutbud i Svenska som andraspråk för döva

Inom utbildningen på grundnivå har vi kurser inom svenska som andraspråk för döva att erbjuda. Alla kurser ges inte varje termin. Närmare information om vilka kurser som ges de närmaste terminerna hitter du längre red på sidan.

Har du några frågor om kurserna vänd dig till studierektor i svenska som andraspråk för döva, e-post: studierektor.tsp@ling.su.se

Svenska som andraspråk för döva I, 30 hp (LISD20)

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om det svenska skrivna språket. Du får fördjupa dig i grundläggande svensk grammatik kontrastivt mot teckenspråk och utveckla din förmåga i att skriva och analysera texter. Du får även bekanta dig med ämnet tvåspråkighet med särskild inriktning på dövas tvåspråkighet. Kursen avslutas med ett eget projektarbete. Kursen förutsätter god färdighet i teckenspråk.

Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp LISD02

Kursen behandlar viktigare frågor kring dövas tvåspråkighet, inklusive aktuell tvåspråkighetsforskning. Kursen förutsätter inte teckenspråkskunskaper. Kursen ges vårterminen 2017.

Översättning svenska/teckenspråk, 30hp (LISD05)

Förkunskapskrav: Teckenspråk I, 30 hp och Svenska som andraspråk för döva I, 30 hp eller motsvarande. All undervisning ges på svenskt teckenspråk

Döva och hörselskadades tvåspråkighet 7,5 hp (LISM01)

Kursen behandlar olika aspekter på dövas och hörselskadades tvåspråkighet med särskilt fokus på deras inlärning av svenska. All undervisning ges på svenskt teckenspråk med tolkning till svenskt eller engelskt tal.

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.