Lingvistik III

Palula - ett språk i världen 7,5 hp (LIN321)

Studera palula - ett språk som talas i norra Pakistan. Kursen läses som fristående kurs. Förkunskapskrav: 60 hp studier i lingvistik, ett språk eller motsvarande.

Lingvistik III, 30 hp (LIN 310)

Kursen ger fördjupade kunskaper i lingvistik genom att behandla experimentella lingvistiska metoder ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv, genom att ge en orientering i världens språk och de olika sätt på vilka de kan klassificeras och genom att beskriva betydelse ur ett språkspecifikt perspektiv.

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

MONDO, MINA STUDIER OCH WEBMAIL

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.