Lingvistik III

Palula - ett språk i världen 7,5 hp (LIN321)

Studera palula - ett språk som talas i norra Pakistan. Kursen läses som fristående kurs. Förkunskapskrav: 60 hp studier i lingvistik, ett språk eller motsvarande.

Lingvistik III, 30 hp (LIN 310)

Kursen ger fördjupade kunskaper i lingvistik genom att behandla experimentella lingvistiska metoder ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv, genom att ge en orientering i världens språk och de olika sätt på vilka de kan klassificeras och genom att beskriva betydelse ur ett språkspecifikt perspektiv.

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.