Kursinformation

Kursen ger en introduktion till flera centrala områden i lingvistik och tar upp frågor kring språket som fenomen såsom språkets evolution, utveckling och variation. Kursen ger även en praktisk orientering i att hantera verktyg för transkription av verbal och icke-verbal kommunikation samt grundläggande kunskaper om datasystem och databehandling för bearbetning av naturligt språk.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan LIN130 | Schema HT17 | Litteraturlista HT17 LIN130 (116 Kb)

Du kan läsa kursen Lingvistik I (30 hp)  som en del av vårt kandidatprogram i lingvistik eller som fristående kurs. Delkurserna Introduktion till lingvistik (12 hp), Grundläggande databehandling för språkvetare, (3 hp), Språkets evolution, utveckling och variation (7,5 hp) och Världens språk (7,5 hp) kan läsas som fristående kurser.

Kursen består av följande delkurser:

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer, en del föreläsningar innehåller även diskussionsmoment. I delkurs 4 inom LIN131 ingår dessutom en obligatorisk självstudiekurs om grundläggande informationssökning som ett obligatoriskt kurskrav.

Språk

Kurserna ges på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6.