Datorlingvistik

Datorlingvistik

Som datorlingvist kombinerar man kunskaper i lingvistik med programmering och språkteknologiska tillämpningar samt (på kandidatprogrammet) den grundläggande matematik som behövs. Kurserna i såväl programmering som matematik är nybörjarkurser, dvs inga förkunskaper förutsätts.

På Institutionen för lingvistik kan du läsa datorlingvistik enligt följande alternativ:

  1. Du kan söka till kandidatprogrammet i lingvistik. Detta alternativ ger den mest omfattande utbildningen på grundnivå. Till kandidatprogrammet...
  2. Den som har läst tre terminer i andra ämnen än lingvistik och som vill ha en kandidatexamen med inriktning i datorlingvistik kan kontakta studierektor Kristina Nilsson Björkenstam för mer information om vilka kurser som finns tillgängliga.
  3. De flesta kurserna i datorlingvistik går också att läsa som fristående kurser, se översikt över fristående kurser i Aktuellt kursutbud.

För mer information om utbildning i datorlingvistik, kontakta studierektor: studierektor@ling.su.se

På Stockholms universitet kan du också läsa datorlingvistiska (språkteknologiska) kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV).

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.