På denna kurs får du fördjupade kunskaper om det svenska teckenspråket. Du får förkovra dig i kommunikation inom mer varierade ämnesområden och lära dig att uttrycka dig mer korrekt och varierat på teckenspråk. Du får också lära dig att förstå mer komplicerade teckenspråkstexter. Kursen ger ytterligare realiakunskaper om teckenspråkssamfundet och teckenspråkets ställning.

Kursplan, scheman, litteraturlista och betygskriterier

OBS: Endast registrering. Anmälan görs till studentexpeditionen: exp@ling.su.se

Kursen består av sex olika delkurser:

  • 1001: Grammatiska strukturer (2.5 hp)
  • 1002: Språkstrukturer: kontrastiv analys (5 hp)
  • 1003: Taktilt teckenspråk (5 hp)
  • 1004: Dövsamhället i Sverige och internationellt (2.5 hp)
  • 1005: Svenskt teckenspråk III (7.5 hp)
  • 1006: Svenkt teckenspråk IV (7.5 hp)

Information om vad de olika delkurserna innehåller hittar du i kursplanen (länk ovan).

Litteraturlistan för delkurserna 1002, 1005 och 1006 gäller även för motsvarande delkurser vid KTT LITU20, termin 2.