Välkomstbrev

Till dig som höstterminen 2017 är antagen till Teckenspråk som nybörjarspråk I, LITN12 (30 hp)

Kursinformation

På kursen får du grundläggande kunskaper om teckenspråket, om teckenförrådet och grammatiken. Du får lära dig inte bara hur man använder händerna i teckenspråket, utan också hur olika ansiktsuttryck används i olika typer av meningar. Du får också en grundläggande färdighet i kommunikation inom olika vardagsområden. Dessutom ger kursen kunskaper om teckenspråkssamfundet och teckenspråkets ställning.

Kursplan, schema, kurslitteratur och betygskriterier

Kursen består av fem delkurser

Undervisning

Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk: Undervisningen sker i form av föreläsningar.
Dövas kultur och historia: Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Svenskt teckenspråk I: Undervisningen sker i form av övningar och studiebesök.
Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus: Undervisningen sker i form av övningar och studiebesök.
Svenskt teckenspråk II - teoretiskt fokus: Undervisningen sker i form av seminarier

Språk

Undervisningen sker på svenska samt delvis på teckenspråk

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.