Kursplan LITN12 | Schema HT16

På kursen får du grundläggande kunskaper om teckenspråket, om teckenförrådet och grammatiken. Du får lära dig inte bara hur man använder händerna i teckenspråket, utan också hur olika ansiktsuttryck används i olika typer av meningar. Du får också en grundläggande färdighet i kommunikation inom olika vardagsområden. Dessutom ger kursen kunskaper om teckenspråkssamfundet och teckenspråkets ställning.

Kursen består av fem delkurser

  • Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp
  • Dövas kultur och historia, 5 hp
  • Svenskt teckenspråk I, 10 hp
  • Svenskt teckenspråk II, praktiskt fokus, 7 hp
  • Svenskt teckenspråk II, teoretiskt fokus, 3 hp