Kursen består av två delkurser

Delkurs 1: Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus, 7 hp
Delkursen utvecklar förmågan att förstå huvudinnehållet i kortare berättelser och att delta i samtal om välbekanta ämnen inom den personliga domänen. I delkursen utvecklas också förmågan att berätta enkla texter med beaktande av teckenspråkets grammatiska strukturer. Delkursen ger även en praktisk orientering i att hantera verktyg för analys och transkription av teckenspråkets struktur.

Delkurs 2: Svenskt teckenspråk II - teoretiskt fokus, 3 hp
I delkursen introduceras teckenspråkets simultana karaktär med fokus på den icke-manuella delen, teckenspråkets spatiala dimension ur ett teoretiskt perspektiv samt teckenspråkets teckenstruktur och teckenrestriktion.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan | Schema HT17 | Litteraturlista HT17 (54 Kb)

Undervisning

Delkurs I - praktiskt fokus, 7 hp: Undervisningen sker i form av övningar och studiebesök.
Delkurs 2 - teoretiskt fokus, 3 hp: Undervisningen sker i form av seminarier.
Närvaro är obligatorisk.

Språk

Kursen ges på svenska och delvis på teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Svenskt teckenspråk I, 10 hp.