Välkomstbrev

Till dig som VT17 är antagen till Introduktion i teckenspråk som nybörjarspråk (7,5 hp)

Kursinformation

Det här är en kurs för dig som är nyfiken på teckenspråk. Du får lära dig hur teckenspråket är uppbyggt och att man inte bara använder händerna utan också olika ansiktsuttryck m m. Du får veta mer om döva och om teckenspråkets ställning i samhället. Dessutom får du tillfälle att prova på att kommunicera på teckenspråk och att bygga upp ett litet basordförråd.

Kursplan, scheman, litteraturlista och betygskriterier

Ansöker till kursen gör du via Antagning.se, exempelvis via utbildningskatalogen:
Länk till kursen i utbildningskatalogen

Kursansvarig

Åsa Gustafsson