Information om utbildningen

Kursplan HT16 | Schema HT16 |  Kursbskrivning LITP01 HT16 (136 Kb)

Kursen vänder sig till personer som undervisar i svenskt teckenspråk på specialförskola, grundskola, gymnasieskola och i vuxenutbildning, och ska leda till fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper avseende teckenspråk och undervisning ur olika perspektiv. Kursen ges på svenskt teckenspråk och skriven svenska och förutsätter goda kunskaper i svenskt teckenspråk. I kursen får deltagarna fördjupa sina kunskaper i teckenspråkets uppbyggnad, med särskilt fokus på senare tids forskning. Centrala begrepp inom teckenspråksforskningen och aktuella annoteringskonventioner är andra viktiga komponenter i kursen. Även teckenspråkslexikon och teckenspråkskorpus och deras användning i olika sammanhang behandlas. Dessutom diskuteras kursens innehåll ur ett undervisningsperspektiv.

Kursansvarig

Ingela Holmström

Frågor kring utbildningen besvaras av
Åsa Gustafsson, studierektor i teckenspråk och svenska som andraspråk för döva
E-post: asa.gustafsson@ling.su.se
Telefon: 08-16 23 37