Kursen ger studenten ytterligare lingvistiska kunskaper om teckenspråkets uppbyggnad, och om hur man arbetar med att analysera språket på olika nivåer. Kursen ger också en introduktion till barns teckenspråksutveckling.

 Kursen består av 4 delkurser:

  1.  Tecknets struktur och variation, 7,5 hp (HT16) (LIT220:1)
  2.  Teckenspråksgrammatik 2, 7,5 hp (HT16) (LIT220:2)
  3.  Analys av teckenspråkstexter II, 7,5 hp (VT17)
  4.  Barns teckenspråk, 7,5 hp (VT17)

Kursplan, scheman, litteraturlista och betygskriterier

Kursansvarig

Johanna Mesch