Kursinformation

Kursen ges på teckenspråk och förutsätter därför mycket goda kunskaper i teckenspråk. Kursen behandlar ämnen ur fältet dövstudier med fokus på dövas språk, kultur och historia. Kursen behandlar även teckenspråkets ställning och dövrörelsens framväxt ur ett historiskt perspektiv samt dövas språk och kultur i teckenspråkssamhället. Den tekniska utvecklingen och hur denna påverkat teckenspråkssamhället berörs också.

Kursplan, schema och kursbeskrivning med litteraturlista

Kursplan | Schema HT17 | Kursbeskrivning med litteraturlista HT17 (227 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Delar av undervisningen är även nätbaserad.

Språk

Undervisningen ges på teckenspråk

Undervisande lärare

Johanna Mesch

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6