Avancerad nivå

Avancerad nivå

Masterprogrammet i barns språkutveckling, 120 hp, riktar sig till dig som har en kandidatexamen inom lingvistik, psykologi eller kognitionsvetenskap (samt minst 60 hp allmän språkvetenskap), alternativt logopedexamen och som vill fördjupa dina kunskaper inom språkutveckling i allmänhet och barns språkutveckling i synnerhet. Programmet leder till en masterexamen med möjlighet att ta ut magisterexamen efter ett år.

Inriktningen typologi och språklig mångfald inom Masterprogam i språkvetenskap, 120 hp är tänkt för dig som har en kandidatexamen inom allmän språkvetenskap. Programmet leder till en masterexamen med möjlighet att ta ut magisterexamen efter ett år.

För dig som har en kandidatexamen inom fonetik, datorlingvistik eller teckenspråk finns även möjlighet att läsa till en magisterexamen, för mer information vänligen kontakta studierektor Sofia Gustafsson Capková, sofia@ling.su.se.

Våra fristående kurser på avancerad nivå ger dig möjlighet att komplettera din utbildning på kandidat-, magister- och masternivå. Kurserna kräver vissa förkunskaper, dessa definieras i kursplanen för varje kurs. Mer information om vårt aktuella utbud av kurser på avancerad nivå hittar du under Aktuellt kursutbud. För att skriva magister- eller masteruppsats och ta ut en examen krävs dock att du är registrerad inom något av våra program.

Magister i lingvistik

Vi erbjuder magisterkurser inom följande ämnesområden:

För mer information, kontakta studierektor Sofia Gustafsson-Capková
Epost: sofia@ling.su.se

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema

En lyckad terminsstart

En lyckad terminsstart.