Kurser på avancerad nivå

Magister i lingvistik

Om du vill ta en magisterexamen inom något av våra ämnesområden, erbjuder vi följande fristående magisterkurser:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen står i kursplanen för respektive kurs.

För mer information, kontakta studierektor Sofia Gustafsson-Capková
Epost: ma@ling.su.se

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.