Kursen ges på avancerad nivå, med följande behörighetskrav:
Kandidatexamen i lingvistik, teckenspråk, svenska som andraspråk, svenska eller tvåspråkighetsforskning, med ett examensarbete om minst 15 hp. Engelska 6. Svenska 3 eller Svenska för döva 3.

Kursen är sökbar mellan 15 december 2016 och 19 januari 2017
SÖK KURSEN HÄR (länken går till kurskatalogen antagning.se och öppnas i nytt fönster)

Kursplan, schema, litteratur och betygskriterier

All undervisning ges på svenskt teckenspråk med tolkning till svenskt eller engelskt tal. Utbildningstakt 25 % - kursen läses under hela terminen, med start januari 2017

Kursen behandlar olika aspekter på dövas och hörselskadades tvåspråkighet med särskilt fokus på deras inlärning av svenska. Studenterna får bekanta sig med aktuell forskning kring dövas och hörselskadades tvåspråkighet vad gäller språkanvändning, språkinlärning och undervisning. Studenterna får dessutom tillämpa teorier och metoder inom området för att analysera autentiska texter producerade av målgruppen.

Kursansvarig

Krister Schönström