Du kan välja en bunden studiegång inom vårt kandidatprogram på grundnivå respektive vårt masterprogram på avancerad nivå eller så kan du skapa en egen utbildning av de fristående kurser vi erbjuder.

Kursutbud HT17
Här hittar du en översikt över de kurser vi erbjuder höstterminen 2017

Kursutbud VT17
Här hittar du en översikt över de kurser vi erbjuder vårterminen 2017

Mer information om våra kurser och program hittar du i utbildningskatalogen.
Information om våra Kandidat- och Masterprogram hittar du här.

Utlandsstudier
Är du intresserad av att studera utomlands? Här hittar du mer information om utbytesstudier inom Erasmus utbildningsprogram.