Den lexikografiska verksamheten dokumenterar det svenska teckenförrådet och utför kontinuerliga uppdateringar av teckenspråkslexikonet med nya tecken och meningsexempel på internet.
Kontaktperson: Thomas Björkstrand

Lägesrapport

Lexikonverksamheten på Institutionen för lingvistik har under 2013 uppdaterat lexikondatabasen kontinuerligt med nya tecken och meningsexempel. Under året har databasen för Språkvetenskap uppdaterats.

Det finns en enklare version av Svenskt teckenspråkslexikon som utvecklades av Magnus Gunnarsson. Den innehåller enklare sökfunktioner med svenska indexord. Den kan nås genom att klicka på TeckLex - en förenklad version av Svenskt teckenspråkslexikon nedan (TeckLex är för närvarande inte tillgänglig, förhoppningsvis går den att nå igen hösten 2014).

Det finns även app för iPhone, iPad och Androidmobiler för Svenskt teckenspråkslexikon. Dessa finns att hämta i Appstore och Google play. Dessutom finns det även en app för iPhone för Sjukvård (MedSigns).

Alla de olika tillämpningarna uppdateras också kontinuerligt i takt med uppdateringen av Svenskt teckenspråkslexikon.

Till Svenskt teckenspråkslexikon