Till Kyrkliga tecken

Kyrkliga tecken (2006) innehåller 569 tecken inom området religion som präst, advent, korsfästelse, konfirmation, bröllop. Det innehåller också tecken för bibliska personer som Abraham, Moses, Maria och platser som Betlehem och Jersusalem. Sökvägar består av sökning på ord och egennamn. Vad som ska göras i denna databas är att kategorisera tecken efter kyrka/religion.

Tillbaka till Teckenspråkslexikon