Svenskt teckenspråkslexikon (2008--) uppdateras kontinuerligt med nya tecken och meningsexempel.

För varje uppslagstecken finns teckendemonstration och fotoillustration. För många av dem tillkommer demonstration av teckenvariant och meningsexempel.

Sökvägarna är många. Det går bl.a. att söka på ord, handform, läge, i översättning och på ämnesområde. Det går också att få veta alternativa tecken till det tecken man sökt.

Till  Svenskt teckenspråkslexikon