Länkar

Teckenspråksresurser

KONTAKT
Teckenspråkskorpus

Johanna Mesch, projektansvarig
E-post: johanna.mesch@ling.su.se

Teckenspråkslexikon
Thomas Björkstrand, verksamhetsansvarig
För frågor och kommentarer:
E-post: teckenlexikon@ling.su.se

Sign Language and social mediaSign Language på YouTube Teckenspråksforskning 40 år Sign Language på Twitter Sign Language på Facebook

Lexikon på Facebook
Svensk teckenspråkskorpus