Vi har bedrivit uppdragsutbildning åt Specialpedagogiska Institutet (Grava läs- och skrivsvårigheter), Lärarhögskolan (Teckenspråk), arrangerat seminarieserier på Senioruniversitetet (Språkets enhet och mångfald), och kommuner och landsting (Barns språkutveckling). Våra medarbetare har medverkat i dagspress, Språkvård, Forskning och Framsteg, Språktidningen och i radio och tv. Vi föreläser regelbundet och gärna i ämnen som ingår i institutionens profilområden – t ex världens språk, de okända språken i Sverige, språk och tänkande, att tala med spädbarn, barns tidiga språkutveckling, läsprocessen och talpedagogik och teckenspråk. Den som är intresserad av uppdragsutbildning, kurser eller föreläsningar kan kontakta studierektor Ljuba Veselinova, tel 16 23 32. E-post: studierektor@ling.su.se

I Lingvistpodden intervjuas personer om olika lingvistiska ämnesområden.

Lingvistbloggen skriver medarbetarna om lingvistik, språk och annat av allmänt intresse och gör inlägg i olika dagsaktuella språkfrågor. Vi är glada över den uppmärksamhet bloggen har fått och uppmanar alla intresserade att delta i diskussionerna.