Det går nu att via inspelad video ta del av den årligen återkommande temadagen om svensk teckenspråksforskning.

Följ länken till våra webbfilmer: 100 år från Österberg till Svenskt teckenspråkslexikon